Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου

Χρήση της ιστοσελίδας

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας είναι αποκλειστική ιδιοκτησία των εταιρειών με τις επωνυμίες «ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΦΡΟΥ ΕΠΕ, ΙΚΑΝ ΑΕ, ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ”ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ”, ΙΑΣΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΕ, ΑΤΤΙΚΟΣ ΝΕΦΡΟΣ ΕΠΕ» (εφεξής αποκαλούμενες οι Εταιρείες) και συνεπώς προστατεύονται από το Νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα κείμενα που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα προορίζονται μόνο για πληροφόρηση και ενημέρωση των επισκεπτών και αναγνωστών της, ενώ δεν επιτρέπεται η εμπορική ή προσωπική χρήση τους από οποιονδήποτε τρίτο και απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή ή η καταχώρησή τους ή η πάσης φύσεως μετάδοσή τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή κοινωνικής δικτύωσης. Η χρήση των κειμένων της παρούσας ιστοσελίδας για κάθε άλλο σκοπό πέραν του επιτρεπόμενου μπορεί να επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις στον παραβάτη, αφού η παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων διώκεται και ποινικά.

Όλα τα στοιχεία της παρούσας ιστοσελίδας προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων περί προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού και κάθε σχετικού νόμου, ενώ απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή τους. Απαγορεύεται επίσης η αντιγραφή, αναμετάδοση με οποιοδήποτε μέσο κάθε λογότυπου, εμπορικού σήματος, εικόνας ή ήχου που περιέχεται στην ιστοσελίδα από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν γίνει κατόπιν αδείας των Εταιρειών οι οποίες έχουν τα δικαιώματα επ’ αυτών.

Δήλωση αποποίησης      

Δηλώνεται ότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκυρη και συνεχώς ενημερωμένη πληροφόρηση που παρέχεται από την παρούσα ιστοσελίδα. Ωστόσο οι Εταιρείες δεν εγγυώνται την καταλληλότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα κείμενα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. Οι Εταιρείες δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για κάθε είδους πιθανή βλάβη που τυχόν προκληθεί από τη χρήση της ιστοσελίδας και των πληροφοριών οι οποίες περιέχονται σε αυτήν.

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα είναι πιθανό να περιέχουν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη και ανακρίβειες. Οι Εταιρείες ωστόσο μπορούν να προβούν οποτεδήποτε σε τροποποιήσεις και / ή διορθώσεις στα κείμενα και τα προγράμματα που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Συνδεδεμένες ιστοσελίδες

Καθώς οι Εταιρείες δεν έχουν υπό τον έλεγχό τους τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες, δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο αυτών αλλά ούτε και των συνδέσμων που βρίσκονται στις συνδεδεμένες ιστοσελίδες ούτε και των τυχόν τροποποιήσεων ή ενημερώσεων που πραγματοποιούνται σε αυτές. Οι Εταιρείες δεν ευθύνονται επίσης για τη μετάδοση μέσω οποιουδήποτε τρόπου μετάδοσης που λαμβάνεται από κάθε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Επισημαίνεται ότι οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες εμφανίζονται στους χρήστες της ιστοσελίδας μόνο προς διευκόλυνσή τους και το περιεχόμενο αυτών δεν μπορεί να ελεγχθεί από τις Εταιρείες.