Όμιλος Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

dialysis centers holidays in greece

Ο Όμιλος  Κέντρων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Dialysis Greece, ηγέτης στο χώρο της υγείας νεφρού, προσφέρει αποτελεσματικά, με συνέπεια και σεβασμό στον άνθρωπο-ασθενή με χρόνια νεφρολογικά προβλήματα, ποιοτικές υπηρεσίες για τη ζωή του.

Οι υπερσύγχρονες Μονάδες μας Τεχνητού Νεφρού διαθέτουν όλα τα εγκεκριμένα  συστήματα των κορυφαίων κατασκευαστών μηχανημάτων αιμοκάθαρσης και αιμοδιύλησης , όπως αυτά συναντώνται στην Ευρώπη.

Η φιλοσοφία μας, εκτός των άριστων μηχανημάτων και υποδομών που διαθέτουν όλα μας τα Κέντρα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, έχει στο κέντρο της τον άνθρωπο. Έτσι η  παρακολούθηση των ανθρώπων-ασθενών, που μας εμπιστεύονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γίνεται από διακεκριμένους επιστήμονες νεφρολόγους, ενώ η φροντίδα που τους δίνεται εξηγεί την εξειδίκευση που συναντάται στο νοσηλευτικό μας προσωπικό.

Επειδή αποτελούμε ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινής ζωής των ανθρώπων-ασθενών μας, φροντίζουμε να κάνουμε τα καλύτερα δημιουργώντας συνθήκες άνεσης και φιλικού περιβάλλοντος που όπως αποδεικνύεται δημιουργεί περισσότερο σχέσεις φιλίας και αλληλοεκτίμησης.

Τα Κέντρα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Dialysis Greece συνεργάζονται με όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία.